Meme Rekonstrüksiyonu Nedir? Nasıl Yapılır?
ANA SAYFA 9 Meme Estetiği 9 Meme Rekonstrüksiyonu Nedir? Nasıl Yapılır?

Meme implant prosedürleri ameliyathane koşullarında lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Ameliyatın tek veya çift taraflı olmasına ve implantın yerleştirileceği plana bağlı olarak ameliyat süresi bir ya da birkaç saat sürebilir. Hastanede kalış süresi cerrahinin tipine, herhangi bir ameliyat sonrası komplikasyon gelişip gelişmemesine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir.

Meme Rekonstrüksiyonu ile elde edilen sonuç kişisel birçok faktöre bağlıdır:

  • Hastanın genel sağlık durumu
  • Göğüs duvarı yapısı ve vücut şekli
  • Yar yeterlilik (Radyasyon, kemoterapi, sigara içme, alkol ve ilaç kullanımına bağlı olarak değişir)
  • Cerrahi ekibin beceri ve deneyimi
  • Cerrahi yöntemin tipi
  • İmplantın tipi ve boyutu

Skar oluşumu cerrahinin doğal bir sonucudur. Doktorunuz size skarın lokalizasyonunu ve boyutlarını size önceden açıklayacaktır.

Meme Rekonstrüksiyonu Yöntemleri

Hangi yöntemin uygulanması gerektiği hastanın medikal durumu, meme şekli ve büyüklüğü, genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve isteklerine göre değişir. Küçük veya orta büyüklükte memeleri olanlar meme rekonstrüksiyonu için en iyi adaylardır.

Meme rekonstrüksiyonu meme implantı ile, kişinin kendi dokusu ile veya ikisinin kombinasyonu ile yapılır. Kişinin kendi dokusu deri, yağ ve/veya kas şeklindedir ve bu flep dokusu olarak adlandırılır. Karın,sırt veya vücudun başka bir bölgesinden yeni meme dokusunu oluşturmak üzere göğüs bölgesine taşınır.

Meme rekonstrüksiyonu sonrası simetri ve görünümde düzeltme sağlamak amacıyla başka cerrahi girişimler gerekebilir. Örneğin yeni oluşturulan meme dokusu iyileştikten sonra meme ucu ve areola (meme uçu çevresindeki koyu renkli kısım) yapılması gibi. Bu genellikle lokal anestezi altında yapılan ve yatış gerektirmeyen bir prosedürdür. Deri grefti kullanarak yapılabilir veya tatuaj yönteminden yararlanılabilir.

Meme rekonstrüksiyonu yaptırmaya karar verdiğinizde benzer bir görünüm sağlamak amacıyla diğer memenize de müdahale edilebileceğini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

İMPLANT İLE MEME REKONSTRÜKSİYONU

Büyük memeleri olan kadınlarda implant ve flep cerrahisinin kombine yapılması gerekebilir. Maksimum simetriyi sağlamak amacıyla diğer meme için büyütme, küçültme ya da dikleştirme cerrahisi önerilebilir.

Zamanlama

Meme rekonstrüksiyonu mastektomi sırasında (anında rekonstrüksiyon) veya mastektomiden haftalar, aylar veya yıllar sonra ( geç rekonstrüksiyon) yapılabilir. Anında rekonstrüksiyon sırasında mastektomi bölgesine bir doku genişletici yerleştirilir. Doku yeterince genişlediğinde çıkarılarak yerine meme implantı koyulur. Hangi yöntem olursa olsun meme rekonstrüksiyonlarının birkaç aşamalı olduğunun bilinmesinde yarar vardır.

Anında rekonstrüksiyonun ameliyat sayısının az olması ve maliyetin daha düşük olması gibi potansiyel iki avantajı ardır. Ancak komplikasyon olasılığı daha yüksektedir.

Geç rekonstrüksiyonun potansiyel avantajı hastanın rekonstrüksiyon kararını hemen vermek zorunda olmaması ve rekonstrüksiyon sırasında radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavilerin bitmiş olmasıdır. Geç rekonstrüksiyonda hastanın medikal,finansal ve emosyonel problemlerini halledecek kadar zamanı vardır.

Anında rekonstrüksiyon

Meme implantı ile tek aşamalı anında rekonstrüksiyon.
Doku genişleticinin ardından (2-3 ay sonra) protez kullanılarak yapılan iki aşamalı anında rekonstrüksiyon.

Geç rekonstrüksiyon

Doku genişleticinin ardından (2-3 ay sonra) protez kullanılarak yapılan iki aşamalı geç rekonstrüksiyon.

MEME İMPLANTI İLE REKONSTRÜKSİYON PROSEDÜRLERİ

Tek aşamalı rekonstrüksiyon
Anında tek aşamalı meme rekonstrüksiyonu mastektomi sırasında yapılır. Genel cerrah meme dokusunu çıkardıktan sonra plastik cerrah tarafından meme implantı yerleştirilir.
İki aşamalı (anında veya geç) rekonstrüksiyon
İlk aşamada doku genişletici yerleştirilir, birkaç ay sonra doku genişletici çıkarılır ve meme implantı yerleştirilir. Doku genişletici mastektomi sırasında da yerleştirilebilir, mastektomiden aylar yıllar sonra da.

Mastektomi sırasında genel cerrah meme dokusunun yanısıra deri de çıkardığından göğüs duvarı yassılaşır ve sıkılaşır. Doku genişletici bu kalan dokunun altına yerleştirilir.

Doku genişletici elastik silikondan yapılmış balon benzeri bir materyaldir. Boş olarak yerleştirilir, belirli aralıklarla serum fizyolojik ile şişirilir. Doku genişletici şiştikçe onu çevreleyen doku da gebe kadınlarda karın bolgesinde olduğu gibi genişler. Böylece göğüs duvarı üzerinde meme implantını yerleştirmek üzere bir cep oluşmuş olur.

Doku genişletici ameliyathanede genel anestezi altında yerleştirilir. Operasyon süresi bir veya iki saattir. Duruma göre bir gece hastanede kalmayı gerektirebilir. İki üç hafta içinde normal günlük aktiviteye dönülebilir.

Mastektomi cerrahisi sonrası göğüs duvarı hissiz olacağından ameliyat sonrası ağrı olmaz. Ancak doku genişleticinin şişirilmesiyle rahatsızlık veya basınç hissedilir. Doku genişledikçe bu rahatsızlık hissi kaybolur. Dokunun genişlemesi dört altı ay kadar sürer.

İmplantlarla meme rekonstrüksiyonu

Doku genişletici çıkarıldıktan sonra oluşmuş olan cebin içine meme implantı yerleştirilir. Bu işlem ameliyathanede genel anestezi altında yapılır. Kısa süreli hastanede kalmayı gerektirebilir.
İmplantsız meme rekonstrüksiyonu : Flep prosedürleri
Vücudun bir tarafından diğerine deri, yağ ve kastan oluşan bir doku kesidi taşınarak meme rekonstrüksiyonu yapılabilir. Bu doku karın veya sırt bölgesinden alınabilir.

Flep dokusu ya kendini besleyen damar kesilmeden bir tünelden geçirilerek meme bölgesine taşınır (pediküllü flep), ya da besleyici damarı tamamen kesilip meme bölgesindeki başka bir damara mikrocerrahi yöntemlerle anastomoz edilir( free flep). Bu ikinci yöntemde operasyon süresi daha uzundur.

Flep cerrahisi yöntemleri implant cerrahisine göre daha uzun süre hastanede yatmayı gerektirir. Ayrıca flebin alındığı bölgede ve meme bölgesinde skar dokusu kalır. Ancak göğüs duvarındaki doku radyoterapi nedeniyle hasarlıysa doku genişletme yapılamaz. Flep cerrahisi yapılabilir. Flep cerrahisinde genellikle diğer memenin simetri sağlamak amacıyla düzeltilmesine gerek kalmaz.

En sık kullanılan kas flepleri karın bölgesinden kaldırılan TRAM flep ile sırtın üst kısmından kaldırılan latissimus dorsi dir.

TRAM flep major bir operasyondur. Mastektomi operasyonuna göre daha büyük bir girişimdir. Genel sağlık durumunun iyi olmasını ve güçlü emosyonel motivasyon gerektirir. Aşırı kilolu, sigara içen, flep bölgesinden daha önce ameliyat geçirmiş ve dolaşım problemi olan hastalar flep prosedürleri için uygun değildirler. Yine çok zayıf, karnında ve sırtında yeterli doku olmayan kişiler de bu yöntem için uygun değildir veya implantla kombine yapılması gerekir.
TRAM Flep (pediküllü veya free)
TRAM flep operasyonunda memeyi yeniden oluşturmak amacıyla karın bölgesinden bir doku kesidi göğüs bölgesine taşınır. Bu sırada karın bölgesi de karın germe operasyonundaki gibi düzleşmiş olur.

Pediküllü TRAM flep operasyonu genel anestezi altında yaklaşık 3-6 saat süren bir operasyondur. Free TRAM flep prosedürü daha uzun zaman alır. Hastanede kalış süresi 2-5 gündür. Günlük aktivitelere dönüş 6-8 hafta içinde gerçekleşebilir. Karın bölgesinde geçici veya kalıcı kas güçsüzlüğü ortaya çıkabilir. Karın bölgesinde uzun bir iz ve yeni oluşturulan meme üzerinde de birtakım izler kalacaktır.

Latissimus Dorsi Flep

Latissimus dorsi flep prosedürü sırasında sırt bölgesindeki bir doku kesidi göğüs bölgesine taşınır. Latissimus dorsi flebi TRAM flebe göre daha küçük ve daha incedir. Küçük memesi olan hastalar için daha uygun bir yöntemdir.

Operasyon genel anestezi altında yapılır. 2-4 saat sürer. Hastanede kalış süresi 2-3 gündür.Normal günlük aktiviteye dönüş 2-3 hafta sürer. Sırt veya omuzda geçici ya da kalıcı güçsüzlük ortaya çıkabilir.Sırtta kalan iz sutyen içine gizlenebilir. Rekonstrükte edilen memede ek izler kalabilecektir.

Postoperatif Bakım

Ameliyat sonrası, her cerrahide olduğu gibi bir miktar ağrı,ödem,morluk ve duyarlılık oluşacaktır. Bu belirtiler bir ay veya daha uzun sürebilir ama zamanla kaybolacaktır. Kanama ve enfeksiyon oluşabilecek komplikasyonlardır.

İLGİLİ DİĞER YAZILAR

Jinekomasti Nedir ve Tedavi Şekilleri

Jinekomasti Nedir ve Tedavi Şekilleri

Jinekomasti, erkeklerde aşırı emme büyümesi olarak adlandırılmaktadır. Yani başka bir deyimle erkek memesinin kadınsı özellikler göstermesidir. Bunun en büyük sebebi, aşırı kilo alma, hormonların sebep olduğu değişimler ve aşırı strestir. Günümüzde yoğun çalışma...

Jinekomasti İstanbul

Jinekomasti İstanbul

Jinekomasti, erkeklerde anormal meme büyümesi demektir. Sözcük, Yunanca gyne (kadın) ve mastos (meme) kelimelerinin birleşmesinden oluşturulmuştur. Sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, birden çok sebebi olabileceği düşünülmektedir. Genellikle seks hormonlarındaki...

Gönder / Send
Canlı Destek / Online Support
Merhaba. Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?
Hello. How can i help you?